Preskočiť na hlavný obsah

Tlačová správa: Letné športové tábory pre talentovanú mládež pod záštitou PRO Talent Slovakia

 

Občianske združenie PRO Talent Slovakia v roku 2020 úspešne realizovala dva 14 dňové letné športové tábory pre talentovanú mládež. 

Súčasťou pobytu zabezpečil o.z. PRO Talent Slovakia aj financovanie cestovných nákladov, ubytovania, celodennej stravy, sprievodného programu, v neposlednom rade prenájmu športových priestorov a kvalifikovaných trénerov pre všetkých účastníkov letného tábora. 

Tréningy boli rozdelené na získanie a upevnenie zručností pod záštitou špecializovaného športového trénera, zvlášť na kondičné tréningy vedené pod odborným dozorom,  vzájomné priateľské zápasy a nadväzovanie kontaktov športových klubov, ako aj chill-out pobyt pri mori pre mladých účastníkov tábora.

„Podpora mládeže a športu je jedno z najviac postihnutých oblastí, ktorú zasiahli obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19, a na ktorú sa nevzťahovali žiadne alebo len obmedzené príspevky na zmiernenie dopadu krízy COVID-19“, uvádza riaditeľka občianskeho združenia PRO Talent Slovakia Ing. Jasna Rumanková.

„Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii v oblasti podpory športu sme aj tento rok realizovali dva letné tréningové tábory pre žiakov v športovom centre Višnjik /Hala Krešimira Ćosića/ v chorvátskom meste Zadar.“, dodáva riaditeľka.

Iniciatíva o.z. PRO Talent Slovakia by neexistovala bez dobrovoľného nasadenia niekoľkých ľudí, ktorí jej vo svojom voľnom čase venujú svoj čas.

Podobné podujatia, akcie a aktivity pre talentovanú mládež potrebujú širokú podporu verejnosti, partnerov a médií ako aj pozornosť zo strany štátnych inštitúcií  a samosprávy – najmä v tak exponovanej dobe ako je rok 2020 zasiahnutý pandémiou a ekonomickou krízou.

Spoločnosť sa pri honbe za ekonomickými ukazovateľmi (i pandemickými) musí vyhnúť hroziacemu vedľajšiemu efektu, aby nám napokon v spoločnosti nevyrástla zabudnutá generácia /lost generation/. Zlepšovať veci môžeme iba spolu. Každý príspevok odborný, materiálny alebo finančný pomáha podporiť projekty na rozvoj talentov.

 

O občianskom združení PRO Talent Slovakia

Cieľom PRO Talent Slovakia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora sociálne slabších, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti.

PRO Talent Slovakia sa aktívne podieľa na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.

PRO Talent Slovakia vytvára materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, kultúrnych, informačných, sociálnych, záujmových, vzdelávacích, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov.

 

Kontakt:  
PRO Talent Slovakia - Podpora talentov
, Hrušková 44H, Bratislava 831 06
Ing. Jasna Rumanková,  tel: +421-944-072-840, email: sport@protalent.sk , web: www.protalent.sk

Občianske združenie PRO Talent Slovakia. Registračné číslo VVS/1-900/90-58780, Registrový úrad MV SR,
IČO: 52974031, Účet SK65 1100 0000 0029 4408 8432, Tatra banka, a.s.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pripravujeme nový ročník PROTalent SK ZADAR SUMMER KEMP 2024 VIŠNJIK

 Pripravujeme nový ročník PROTalent SK ZADAR SUMMER KEMP 2024 VIŠNJIK  pre talentovanú mládež. Opäť ako v roku 2023 bude dostupných viac turnusov so zabezpečenou celodennoiu stravou a ubytovaním. Tréningy budú pod dozorom profesionálnych trénerov v Zadarskom tréningovom centre VIŠNJIK.  Viac informácií k predošlému ročníku získate tu Občianske združenie PRO Talent Slovakia o.z. pomáha deťom z nízkopríjmových rodín dostať sa k športovým aktivitám a podporiť ich talenty. Cieľom činnosti občianskeho združenia je čím viac detí podporiť, zabezpečiť im výstroj, športové potreby, sústredenia a športové podujatia. Viac informácií nájdete na stránke www.protalent.sk

PROTalent SK ZADAR SUMMER 2021 VIŠNJIK

Tam kde nechodí slnko, chodí lekár, bolo heslo tohtoročného PROTalent Zadar kempu 2021 pre deti a mládež. V tomto postcovidovom období, ošiali ktoré zasiahlo každého z nás a naše okolie priamo či nepriamo, sme pracovali na tom, aby sa bezpodmienečne v našich možnostiach konali letné aktivity pre talentovanú mládež, ktorá takmer celý rok "presedela" doma na rôznych "zoom" videokonferenciách a nielen fyzicky ale najmä psychicky trpeli deti .  Nebola to len zasiahnutá školská výuka, ale najmä pretrhnuté kamarátstva, nedostatok pohybu, nedostatok pohybu vonku počas slnečných dní, sediac doma v ére "četu". Občianske združenie PRO Talent Slovakia aj v roku 2021 úspešne realizovala 14 dňový letný športový tábory pre talentovanú mládež.  Súčasťou pobytu zabezpečil o.z. PRO Talent Slovakia aj financovanie cestovných nákladov, ubytovania, celodennej stravy, sprievodného programu, v neposlednom rade prenájmu športových priestorov a kvalifikovaných trénerov pre všetký

Pomôžte nám podporiť talenty

Aj tento rok organizujeme pre deti a mládež letné športové kempy prostredníctvom o.z. PRO Talent Slovakia. Navyše počas školského roka priebežne financujeme talentované deti v partnerských športových kluboch ako sú GBA akadémia a BSC klub v Bratislave.   Občianske združenie PRO Talent Slovakia o.z. pomáha deťom z nízkopríjmových rodín dostať sa k športovým aktivitám a podporiť ich talenty. Cieľom činnosti občianskeho združenia je čím viac detí podporiť, zabezpečiť im výstroj, športové potreby, sústredenia a športové podujatia.    Viac informácií o našej kampani sa dočítate tu:   https://www.donio.sk/pomozte-podporit-talenty